100V systémy

Jedním z klíčových oborů, kterými se zabýváme je instalace ozvučovacích systémů, zejména pak systémů se 100V rozvodem (celou trasu napájí zpravidla jeden zesilovač s výstupním transformátorem , na který je pak připojeno velké množství reproduktorů, též s převodním transformátorem. Výhoda systému je zejména v nízkých nárocích na kabeláž, neboť všechny reproduktory jsou propojeny jedním kabelem paralelně. Odpadá tak složitá a drahá příprava kabelů, kterou je nutno udělat v případě, kdy systém není 100V). Systém je vhodný zejména pro informační reprodukci slova i hudby a má širokou míru uplatnění, zejména pro:

  • divadla, kina a kulturní zařízení jako ozvučení chodeb, šaten, přísálí, venkovních prostor apod.,
  • místní, závodní a školní rozhlasy,
  • restaurace a kluby,
  • sportovní haly a sportoviště kde tímto způsobem je často řešeno i hlavní ozvučení,
  • kostely, nádraží, nemocnice,
  • administrativní budovy a budovy veřejné správy apod.

Jako příklad realizovaných zakázek uvádíme – sportovní hala v J. Hradci, Divadlo Brodway v Praze, Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, Činoherní klub v Praze, realizace místních rozhlasů v obcích Stříbřec, Libořezi, Mníšek, Klec, Břilice, Dunajovice, Skuhrov nad Bělou…, zámecký Skleník v Boskovicích apod.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz