Měření doby dozvuku

Provádíme měření a hodnocení doby dozvuku jakéhokoliv uzavřeného prostoru. Vlastníme moderní měřicí aparaturu s počítačovým zpracováním výsledků. Na základě výsledků měření navrhneme potřebné akustické úpravy místnosti a v případě zájmu i zrealizujeme tyto úpravy.

Měřicí aparatura:

  • mikrofon Beyerdynamic;
  • zvuková karta M-Audio DUO;
  • notebook ASUS B1, PIII 1 GHz;
  • software SIA Smaart Analysis;
  • CD Dantax HD 2500;
  • zesilovač Solton SA1;
  • všesměrový zdroj AVA 8R/200.

Ukázka dozvukového poklesu analyzovaného v programu SIA Smaart je na obr. 1. (1/3 okt./1 kHz). Obr. 2 ukazuje spektrální rozložení doby dozvuku v čase po vypnutí zdroje, obr. 3 ukazuje časový záznam impulsové odezvy měřeného prostoru.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz