Autorizační listina

Naše pracoviště je autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k výkonu úředního měření hluku, vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz