Vzduchová neprůzvučnost

Provádíme měření a hodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stěn a stropů v budovách a neprůzvučnosti plášťů budov dle příslušných norem ČSN EN ISO série 140 a 717. Stanovujeme požadavky na neprůzvučnosti stavebních konstrukcí tak, aby vyhověly požadovaným limitům. Navrhujeme též příslušná protihluková opatření.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz