Hluk

Provádíme měření zejména pro ověření limitů rušivého hluku dle „Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.“ a souvisejících předpisů a norem, tj. zejména měření hluku na pracovištích, měření vnitřního a venkovního hluku apod. Dále provádíme příslušná měření pro zařazení prací do kategorizace prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Též navrhujeme příslušná hluková opatření tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky č.502/2000 Sb.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz