Měřící přístroje

Pro měření hluku jsme vybaveni špičkovou měřicí technikou, například přesným zvukovým analyzátorem Brüel & Kjaer typ Mediator 2238, s mikrofonem B&K typ 4188, akustickým kalibrátorem Brüel & Kjaer typ 4231. Zvukový analyzátor vyhovuje třídě přesnosti měření 1 – referenční měření. Je vybaven softwarem pro měření všech základních hlukových deskriptorů a frekvenční analýzy. Podmínky měření monitorujeme ruční meteorologickou stanicí ALTI-WINDWATCH, Flytec AG.

Pro měření kročejové neprůzvučnosti používáme normalizovaný zdroj kročejového hluku Brüel & Kjaer typ 3207 (viz. obrázek).

Tuto měřicí aparaturu doplňuje přesný audio generátor Neutrik Minirator MR1, aktivní reproduktorová soustava dB Technologies, OPERA 412 s aktivním subbasovým modulem pro měření vzduchové neprůzvučnosti a dále software EASERA pro měření doby dozvuku.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz