Projektová činnost

Veškeré naše aktivity jsou podporovány návrhovou, projektovou a poradenskou činností, zejména v oborech prostorové akustiky, slaboproudých a ozvučovacích systémů. Jsme schopni též vypracovat příslušné studie na řešení daných problémů. Výsledkem realizovaných zakázek poté většinou bývají měřící protokoly, které jednoznačně dokládají splnění požadavků, předpisů a norem.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz