Sportovní haly

Návrh ozvučení sportovních hal vychází zejména ze znalosti akustických parametrů prostoru. Jelikož akustická pohltivost uvnitř haly může být značně variabilní, též přístup k realizaci ozvučení může být značně odlišný. Nejlepší postup pro realizaci kvalitního ozvučení, které zajistí výbornou srozumitelnost hudby i řeči je tento:

  • provést akustické měření a navrhnout vhodnou akustickou úpravu prostoru,
  • poté na základě změřených akustických parametrů zvolit nejvhodnější typ ozvučení (např. centrální systém ze středu haly, tj. reproduktory jsou umístěny do centrální kostky např. se zobrazovacím systémem apod., nebo decentrální systém s reproduktory umístěnými nad tribunami a plochou apod.).

Pokud nelze provést akustickou úpravu, je nutné hledat jiné řešení a spokojit se s tím, že dosažená srozumitelnost a kvalita hudby a řeči bude horší, v některých případech při nízkých investičních nákladech i velmi slabá. Řešení tohoto problému spočívá v instalaci vhodných směrových reproduktorů tak, aby docházelo k co možná nejkvalitnějšímu pokrytí plochy zejména řečovým signálem. Hudební doprovod je v akusticky neupravených prostorech možno chápat pouze jako doplňující složku, bez nároku na kvalitu reprodukce.

Z realizovaných zakázek uvádím např., ozvučení sportovní haly v J. Hradci, v Českém Krumlově, v Třeboni, v Kamenici nad Lipou, zimního stadionu v Boskovicích, návrh ozvučení T-Mobile arény apod.

Nušlova 65/V, 377 01, Jindřichův Hradec, 603 242 319, fax: 384 361 176, info@ava-jh.cz